Tips vid uthyrning

Fotografering

De bilder du väljer att publicera ihop med din bostadsannons är bland det viktigaste vad gäller antalet svar du kan förvänta dig att få på din annons. Tänk på att släppa in ljus, plocka undan personliga ägodelar som fotografier, men ge heller inte intrycket av att bostaden står tom.